Tiến độ dự án The Manor Central Park

Tiến độ dự án The Manor Central Park được đông đảo khách hàng quan tâm bởi độ “hot” của dự án. Chúng tôi xin cập nhật thông tin tiến độ dự án mới nhất năm 2020 trong bài viết này để quý vị chủ động nắm bắt, quyết định đầu tư và mua an cư…. Chi tiết »

Các khoản lệ phí làm sổ đỏ phải nộp cho nhà nước

Các khoản lệ phí làm sổ đỏ phải nộp cho nhà nước

Các khoản tiền phải nộp cho nhà nước khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất bao gồm: tiền sử dụng đất; lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận và các loại phí khác như: phí thẩm định địa chính,… Chi tiết »

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ mới nhất hiện nay

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ mới nhất hiện nay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT [01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh * [02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  * [04] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………… [05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………… Chi tiết »