Thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ nhà đất theo qui định của nhà nước

Posted by & filed under Tin tức.

Thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ nhà đất theo qui định của nhà nước như sau: – Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP; Đơn xin đăng ký biến… Chi tiết »