Tôi cần mua đất để đầu tư lô J24 Mỹ Phước 3 vị trí đường lớn ,mua giá cao nhất thị trường

Posted by & filed under mua dat my phuoc 3.

lô K1,L1 Rạch bắp

Tôi cần mua đất để đầu tư  lô J24 Mỹ Phước 3 vị trí đường lớn ,mua giá cao nhất thị trường Thu mua đất Mỹ Phước 3 khu dân cư đã hình thành đông, gần với khu công nghiệp đang hoạt động, ưu tiên mua giá cao các vị trí đất thuộc lô J24… Chi tiết »