Các khoản lệ phí làm sổ đỏ phải nộp cho nhà nước

Posted by & filed under Tin tức.

Các khoản tiền phải nộp cho nhà nước khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất bao gồm: tiền sử dụng đất; lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận và các loại phí khác như: phí thẩm định địa chính,… Chi tiết »