Lô H1 Rạch Bắp - Cần mua giá cao để đầu tư

Lô H1 Rạch Bắp – Cần mua giá cao để đầu tư

Hiện tại tôi có nhà đầu tư đang cần mua đất Rạch Bắp để đáp ứng nhu cầu khách hàng . Nhận thấy đất nền Rạch Bắp có nhiều tiềm năng, đặc biệt quan tâm mua lô H1 Rạch Bắp Lô H1 Rạch Bắp nằm trong khu đô thị Rạch Bắp cơ sở hạ tầng hoàn thiện, cây xanh,… Chi tiết »

đường Đ18 Rạch bắp

Cần mua lô H2 Rạch Bắp giá cao pháp lý rõ ràng

Hiện tại tôi có nhà đầu tư đang cần mua đất Rạch Bắp để đáp ứng nhu cầu khách hàng . Nhận thấy đất nền Rạch Bắp có nhiều tiềm năng, đặc biệt quan tâm mua lô H2 Rạch Bắp Lô H2 Rạch Bắp nằm trong khu đô thị Rạch Bắp cơ sở hạ tầng hoàn… Chi tiết »