Tôi cần mua đất nền khu E rạch bắp bình dương giá cao để đầu tư

Posted by & filed under Cần mua đất rạch bắp.

đường Đ21-B rạch bắp

Tôi cần mua đất nền khu E rạch bắp bình dương giá cao để đầu tư,thu mua đất thuộc dự án khu dân cư rạch bắp sô lượng lớn,không phân biệt vị trí,các lô dính hố ga chúng tôi cũng thẩm định mua giá cao Khu dân cư Rạch Bắp hiện nay tọa lạc tại… Chi tiết »