DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP RẠCH BẮP – AN ĐIỀN

STT Công ty Quốc gia Ngành nghề
1 Công ty Cổ phần Nam Hà Việt Việt Nam Que hàn điện
2 Công ty Cổ phần Phượng Hoàng Việt Nam Phân vi sinh
3 Công ty Cổ phần Găng Hợp Thành Việt Nam Găng tay cao su
4 Công ty TNHH SX-TM-DV Sa Pai Việt Nam Cơ khí
5 Công ty TNHH Clearwater Metal Việt Nam Đài Loan Đồ nội thất thép
6 Công ty TNHH Quỳnh Ngọc Việt Nam Sắt thép
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP RẠCH BẮP – AN ĐIỀNDANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP RẠCH BẮp

 

Posted by & filed under Tin tức.